ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng là tổng hợp các quy định về quyền và trách nhiệm xuất phát từ các nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền lợi của về thông tin cá nhân, mối quan hệ, tính ổn định của nhà cung cấp dịch vụ cũng như tuân thủ theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, c ho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Điều 1: Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:

(1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại,

(2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý,

(3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ,

(4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.

Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Vega về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:

(1) Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;

(2)Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản Ứng dụng mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;

(3)Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng Dụng;

(4)Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;

Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

Chúng tôi cũng không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài tính năng được cung cấp trong ứng dụng.

Người dùng có quyền từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bất cứ lúc nào.

Chúng tôi không lưu trữ cũng như không chia sẻ bất kỳ thông tin nêu trên cho các bên thứ ba.

Điều 2: Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Vega sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Vega hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: : Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 4: Giải thích từ ngữ:

1.   Tài khoản Mộng Chinh Đồ ID: Là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

2.   Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản Mộng Chinh Đồ ID.

4.   Thông tin chứng thực: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.

5.   Tài khoản liên kết: Là việc dùng tài khoản của Google và Facebook để đăng nhập vào tài khoản Mộng Chinh Đồ ID.

Điều 5: Nguyên tắc đăng ký tài khoản Mộng Chinh Đồ ID.

1.   Tên tài khoản có độ dài từ 4 đến 16 ký tự, không bao gồm ký tự đặc biệt, không bắt đầu và kết thúc bằng ký tự ".", "_", không được chứa ký tự ".","_" liên tiếp nhau .

2. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản Mộng Chinh Đồ ID, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản Mộng Chinh Đồ ID.

3. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng Mộng Chinh Đồ ID này, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của Mộng Chinh Đồ khi sử dụng sản phẩm của Mộng Chinh Đồ được đăng tải công khai trên website sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

4. Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

5. Khi sử dụng sản phẩm của Mộng Chinh Đồ, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

Điều 6: Các hành vi cấm.

1. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

2. Đăng tải những thông tin chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

3. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

4. Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị trong các phương tiện truyền thông của Mộng Chinh Đồ

5. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân

6. Quảng bá, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

7. .Đăng tải thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

8. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

9. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

10. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Khởi tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

11. Tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Mộng Chinh Đồ.

12. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ của Mộng Chinh Đồ.

13. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

14. Không chấp nhận việc mua bán tài khoản Mộng Chinh Đồ ID bằng tiền thật.

15. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của Mộng Chinh Đồ hoặc Mộng Chinh Đồ dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào..

16. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

17. Khi giao tiếp với người chơi khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.

18. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm không phải của Mộng Chinh Đồ dưới bất kỳ hình thức nào trên các kênh truyền thông của Mộng Chinh Đồ. Đối với việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của Mộng Chinh Đồ phải có sự đồng ý bằng văn bản của Mộng Chinh Đồ.

19. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện vật.

20. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của Mộng Chinh Đồ dưới mọi hình thức.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP

Điều 7: Quy định đăng ký:

1. Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng Mộng Chinh Đồ ID.

2. Khi đăng ký tài khoản, bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, thông tin chứng thực là giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản Mộng Chinh Đồ ID.

3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, Mộng Chinh Đồ căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Mộng Chinh Đồ chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản 2 điều này, bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Mộng Chinh Đồ trong quá trình sử dụng và Mộng Chinh Đồ sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điều 8: Quy định sử dụng tài khoản, mật khẩu.

1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

2. Đối với một tài khoản, chủ tài khoản sẽ có một mật khẩu cấp 1 dùng để lấy lại được mật khẩu cấp một khi cần.

3. Chủ tài khoản có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu cấp 1 của mình, nếu mật khẩu cấp 1 hoặc bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Mộng Chinh Đồ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

4. Mộng Chinh Đồ có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của Mộng Chinh Đồ sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

5. Mộng Chinh Đồ có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của Mộng Chinh Đồ trong 06 tháng tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Điều 9: Quy định đăng nhập.

1. Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được Mộng Chinh Đồ cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

2. Ngoài việc dùng tài khoản Mộng Chinh Đồ ID để đăng nhập, bạn có thể dụng Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào Mộng Chinh Đồ ID. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn sảy ra.

3. Để đăng nhập Mộng Chinh Đồ ID từ tài khoản liên kết, bạn phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tính năng này. Bạn khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 10: Quyền của chủ tài khoản.

1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu cấp 1; Thông tin chứng thực; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.

2. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; đăng ký, thay đổi và hủy số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

3. Bạn được quyền tặng cho Tài khoản Mộng Chinh Đồ ID cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Quy chế sử dụng Mộng Chinh Đồ ID này. Việc tặng cho tài khoản Mộng Chinh Đồ ID phải tuân thủ theo quy trình được đăng tải công khai trên trang hỗ trợ trực tuyến: mongchinhdo.com.

4. Được sử dụng các dịch vụ khác của Mộng Chinh Đồ.

5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 11: Trách nhiệm của chủ tài khoản

1. Để nhận được sự hỗ trợ từ Mộng Chinh Đồ, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên trang hỗ trợ trực tuyến: mongchinhdo.com. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.

2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, Thông tin chứng thực, Email đăng ký tài khoản, Câu hỏi bí mật và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Mộng Chinh Đồ sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Mộng Chinh Đồ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin chứng thực đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.

3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho Mộng Chinh Đồ về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

4. Mộng Chinh Đồ quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, nội dung nào của Mộng Chinh Đồ thích hợp cho con của bạn. Tương tự, nếu bạn là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem sản phẩm, nội dung mà bạn sử dụng có phù hợp với bạn không.

5. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm , các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Mộng Chinh Đồ cũng như các sản phẩm liên quan, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua website: mongchinhdo.com.

6. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

7. Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng các kênh truyền thông trực tuyến của Mộng Chinh Đồ.

8. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Mộng Chinh Đồ sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của Mộng Chinh Đồ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

9. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 12: Quyền của Mộng Chinh Đồ

1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng Mộng Chinh Đồ ID này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Mộng Chinh Đồ được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mộng Chinh Đồ, Mộng Chinh Đồ có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của Mộng Chinh Đồ cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Mộng Chinh Đồ có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Mộng Chinh Đồ có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại khoản khoản 2 điều 4 và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại khoản 2 điều 8 quy chế này.

Điều 13: Trách nhiệm của Mộng Chinh Đồ.

1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mộng Chinh Đồ, tuy nhiên Mộng Chinh Đồ chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, Mộng Chinh Đồ không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Điều 14:

1. Mộng Chinh Đồ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi bạn đăng ký, đăng nhập tài khoản Mộng Chinh Đồ ID.

2. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của Mộng Chinh Đồ liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3.

Điều 15:

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Mộng Chinh Đồ cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Mộng Chinh Đồ sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điều 16:

 Mộng Chinh Đồ hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mộng Chinh Đồ. Khi bạn sử dụng sản phẩm và giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ RIÊNG TƯ

Điều 17:

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên Mộng Chinh Đồ chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

Điều 18:

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp:

1. Chúng tôi được bạn chấp thuận.

2. Dịch vụ do website của Mộng Chinh Đồ cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

3. Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;

4. Trong trường hợp bạn sử dụng website liên kết trên website của chúng tôi để truy cập, đề nghị bạn đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Điều 19:

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

Điều 20:

1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ Mộng Chinh Đồ liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.

2. Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

CHÍNH SÁCH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC

Điều 21:

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm của Mộng Chinh Đồ đều thuộc về Mộng Chinh Đồ hoặc được cấp phép hợp pháp cho Mộng Chinh Đồ sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Mộng Chinh Đồ, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

Điều 22:

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Điều 23:

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của Mộng Chinh Đồ. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 24:

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm Mộng Chinh Đồ một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, BỒI THƯỜNG

Điều 25:

Bạn đồng ý và tuân thủ rằng, khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được Mộng Chinh Đồ cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của Mộng Chinh Đồ, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 26:

Mộng Chinh Đồ chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Các bước thực hiện nhận thông tin khiếu nại :

Bước 1 : Tiếp nhận yêu cầu

                 + Fanpage game:  link fanpage

Bước 2:   Phân tích khiếu nại

-                 Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay: trả lời khiếu nại khách hàng ngay;

-                 Đối với khiếu nại chưa đủ thông tin hoặc không thể giải quyết được ngay thì thực hiện:

    Gửi mail hoặc gọi điện trực tiếp hồi âm khiếu nại để xin thêm thông tin

    Chuyển khiếu nại cho bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại: Thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa không quá 7 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ và ngày lễ) kể từ khi nhận được yêu cầu khiếu nại của khách hàng.

Thời hiệu khiếu nại:

                 - Về thẻ nạp là không quá một (01) tháng kể từ ngày nạp thẻ vào trò chơi

                 - Về chỉ tiêu chất lượng dịch vụ và các vi phạm khác là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc xảy ra vi phạm

.

Điều 27:

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Mộng Chinh Đồ, Mộng Chinh Đồ sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Mộng Chinh Đồ sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Mộng Chinh Đồ là quyết định cuối cùng.

Điều 28:

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Mộng Chinh Đồ khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mộng Chinh Đồ.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều 29:

Các điều khoản quy định tại Quy chế sử dụng Mộng Chinh Đồ ID và thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Mộng Chinh Đồ được quy định trên website từng sản phẩm, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Mộng Chinh Đồ sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 30:

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 31:

Quy chế sử dụng Mộng Chinh Đồ ID có giá trị áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.